Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Kontakt

Kontaktné údaje

tel.: +421.249.309.611
fax.: +421.244.635.092
e-mail: info@novaglass.sk
web: www.novaglass.sk
Sídlo

NOVAGLASS s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 31 350 488
IČ DPH: SK2020325934
Tatra Banka a.s.
číslo účtu: 2626320267/1100
IBAN: SK 19 1100 0000 0026 2632 0267

MapaObchodné zastúpenie – Východné Slovensko

MAFEX s.r.o.
Popradská 56/B
040 11 Košice

tel.: +421.918.119.895, +421.0905.423.691
tel./fax: +421.55.685.7738

e-mail: mafex@mafex.sk, www.mafex.sk
IČO: 44 756 496 DIČ: 20 22 81 79 18 IČ DPH: 2022817918
Okresný súd Košice I., Odd: Sro, Vložka číslo 23620/V

Mapa

Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia