Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
NOVAGLASS – modifikované asfaltové pásy

Novaglass S.p.a. patrí medzi popredných výrobcov hydroizolačných modifikovaných asfaltoých pásov na medzinárodnej scéne. Výroba prebieha na dvoch moderných výrobných linkách.

Neoddeliteľnou súčasťou výroby je vlastné laboratórium vybavené modernými meracími a kontrolnými prístrojmi. Všetky výrobky sú vyrábané v systéme riadenia manažmentu kvality EN ISO 9001:2000 a spĺňajú všetky európske normy platné v oblasti výroby hydroizolačných materiálov.

Produktovo sa firma Novaglass S.p.a. zameriava na výrobu dvoch typov asfaltových pásov v závislosti od druhu použitého modifikátora – APP alebo SBS modifikátory.

Možnosti použitia:
  • izolácie plochých striech – novostavby aj rekonštrukcie
  • izolácie spodnej stavby a základov
  • izolácie mostov
  • špeciálne izolácie – chemické, radónové, ropné produkty, so zvýšenou požiarnou odolnosťou

Plastomericky (APP) modifikované asfaltové pásy NOVAGLASS
Elastomericky (SBS) modifikované asfaltové pásy NOVAGLASS
Tekuté hydroizolačné produkty
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia