Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
RKW WERRA

RKW AG patrí medzi popredných európskych lídrov v oblasti výroby polyetylénových a polypropylénových filmov. Geomembrány WEPELEN predstavujú inovatívne produkty určené hlavne pre oblasť ekologických a vodohospodárskych stavieb. Fólie WEPELEN sú vyrábané na najmodernejších výrobných linkách z najkvalitnejších základných surovín, čo garantuje ich vysokú kvalitu a bezproblémové spracovanie. Všetky fólie sú vyrábané v systéme riadenia kvality EN ISO 9001:2000 a spĺňajú všetky európske normy, čo potvrdzuje aj certifikát CE.

Kvalita
 • neustála vnútropodniková kontrola
 • kontrola nezávislými kontrolnými inštitúciami
 • certifikácia podľa DIN EN ISO 10204
 • certifikát riadenia kvality DIN EN ISO 9001:2000
 • certifikáty CE

Produkty
 • wepelen HDPE – geomembrány na báze polyetylénu s vysokou hustotou
 • wepelen LDPE – geomembrány na báze polyetylénu s nízkou hustotou
 • wepelen LLDPE – geomembrány na báze polyetylénu s veľmi nízkou hustotou
 • wepelen FPP – geomembrány na báze flexibilného polypropylénu
 • wepelen ROOTSTOP – geomembrány na báze recyklovaného polypropylénu

Možnosti použitia
 • skládky tuhého a tekutého komunálneho odpadu
 • dočasné prekrytia
 • vodné nádrže, rezervoáre a kanály
 • bezpečnostné retenčné nádrže
 • zásobníky a cisterny pitnej vody
 • ochrana podzemných vôd
 • žumpy, jímky, hnojiská
 • jazierka a lagúny
 • izolácie podláh priemyselných hál
 • parozábrany
 • radónové bariéry
 • tunely a líniové stavby
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia