Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Hydroizolácia spodnej stavby modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS

Základné pásy

EUROPOL (-20 °C + 130 °C)
NOVATOP (-15 °C + 130 °C)
NOVATER (-10 °C + 120 °C)
POLIBIT (-5 °C + 120 °C)
NOVABIT (0 °C + 100 °C)
EDILBIT (0 °C + 100 °C)

Špeciálne pásy

NOVALL-I "A" – anti radón (-5 °C + 120 °C)
NOVATER SA – anti radón (-10 °C + 120 °C)
NOVATER FR – pás so zvýšenou požiarnou odolnosťou (-20 °C + 130 °C)
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia