Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Hydroizolácia striech modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS

SBS – elastomericky modifikované asfaltové pásy

Spodné pásy

ISOROOF SBS POLY (-15 °C + 90 °C)
ISOGUM P (-15 °C + 90 °C)
FLEXGUM P (-20 °C + 90 °C)

Vrchné pásy „mineral“

ISOROOF SBS POLY Mineral (-15 °C + 90 °C)
ISOGUM P Mineral (-15 °C + 90 °C)
FLEXGUM P Mineral (-20 °C + 90 °C)
FLEXGUM P Mineral "250" (-20 °C + 90 °C)
NOVAGUM P Mineral (-25 °C + 90 °C)

Špeciálne pásy

NOVA SK SBS – samolepiaci pás (-25 °C + 90 °C)

APP – plastomericky modifikované asfaltové pásy

Spodné pásy

EDILBIT (0 °C + 100 °C)
NOVABIT (0 °C + 100 °C)
POLIBIT (-5 °C + 120 °C)
NOVATECNO (-10 °C + 120 °C)
NOVATOP (-15 °C + 130 °C)
EUROPOL (-20 °C + 130 °C)

Vrchné pásy „mineral“

POLIBIT Mineral (-5 °C + 120 °C)
NOVATECNO Mineral (-10 °C + 120 °C)
NOVAMINERAL (-10 °C + 120 °C)
EUROPOL Mineral (-20 °C + 130 °C)
EUROSTAR (-25 °C + 140 °C)

Špeciálne pásy

NOVAR CH – strešné záhrady, odolný voči prerastaniu koreňov (-10 °C + 120 °C)
NOVALL-I – asfaltová parozábrana (-5 °C + 120 °C)
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia