Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Expandovaný polystyrén EPS

Medzi základné charakteristické vlastnosti EPS patria:
  • výborné tepelno - izolačné vlastnosti (λ = 0,036 W/m.K až 0,034 W/m.K)
  • vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe
  • nižšia až stredná odolnosť pri zaťažení (100 – 200 kPa)
  • nízka nasiakavosť 
  • nízka objemová hmotnosť 
  • cenová dostupnosť 
  • ekologická a zdravotná nezávadnosť 
  • plná recyklovateľnosť

EPS 100S
EPS 150S
EPS 200S
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia