Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Extrudovaný polystyrén XPS

Medzi základné charakteristické vlastnosti XPS patria:
  • vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti (λ = 0,040 W/m.K až 0,035 W/m.K)
  • vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a pri ohybe 
  • vysoká odolnosť pri zaťažení (300 – 500 kPa) 
  • nenasiakavosť aj v dlhodobo vlhkom prostredí 
  • možnosť používania v obrátených skladbách 
  • cenová dostupnosť 
  • ekologická a zdravotná nezávadnosť 
  • plná recyklovateľnosť

XPS do 300 kPa
XPS do 500 kPa
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia