Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
PIR panely

Medzi základné charakteristické vlastnosti izolácií na báze polyizokyanurátu (PIR) patria:
  • vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti (λ = 0,027 W/m.K až 0,025 W/m.K)
  • vynikajúce akusticko – izolačné vlastnosti
  • vynikajúca parametre požiarnej odolnosti
  • nízka objemová hmotnosť (32 kg/m³)
  • vysoká pevnosť v tlaku (150 kPa) 
  • nízka nasiakavosť 
  • recyklovateľnosť

THERMAROOF TR26
THERMAROOF TR27
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia