Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
Klasifikácia striech

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá sa vyskytuje nad chráneným, alebo vnútorným prostredím a je vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. Podieľa sa na zabezpečení požadovaného stavu prostredia v objekte a skladá sa z vrstiev. Vrstvy strechy plnia nosnú, hydroizolačnú, parotesnú, expanznú, tepelnoizolačnú, spádovú, podkladovú, ochrannú, účelovú, dilatačnú, separačnú, spojovaciu, stabilizačnú, drenážnu, filtračnú, hydroakumulačnú, vegetačnú, pohľadovú ako aj ďalšie funkcie v závislostí od charakteristických vlastností materiálov a ich konštrukčných usporiadaní v streche.

Z hydroizolačného hľadiska zabezpečuje krytina ochranu podstrešných priestorov a niektorých vrstiev strechy pred atmosferickou, povrchovou a účelovou alebo technologickou vodou vo všetkých skupenstvách.
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia