Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
imgObrátená strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

Kladenie tepelnoizolačnej vrstvy na povlakovú krytinu vedie k tomu, že dažďová voda preteká k povrchu povlakovej krytiny. V dôsledku toho sa v chladnom ročnom období z relatívne ohriatej nosnej strešnej konštrukcie a podkladových vrstiev krytiny odvádza značné množstvo tepelnej energie. Tieto tepelné straty musia byť kompenzované zvýšením hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Zo spomenutého dôvodu je nutné požadovaný tepelný odpor strešnej konštrukcie zvýšiť o 10 - 15 %. Aj napriek tomuto opatreniu vzniká nebezpečenstvo, že strata tepla bude príčinou ochladenia nosnej strešnej konštrukcie a zníženie teploty pod rosný bod s následnou tvorbou kondenzátu. Pri kladení tepelnoizolačnej vrstvy s veľkými medzerami stykov medzi platňami sa toto nebezpečenstvo zvyšuje. Pri tepelnotechnickom výpočte je treba stanovené koeficienty prestupu tepla strechy "k" vopred zvážiť.

Vrstva tepelnej izolácie nad povlakovou krytinou je paropriepustná a tiež môže v teplých obdobiach odvádzať vlhkosť, ktorá je v nej uzavretá. Výsledky experimentálnych meraní ukázali, že hmotnostná vlhkosť v extrudovaných polystyrénových platniach zabudovaných v takomto type striech je do 3% a teda vlhkosť nemôže byť príčinou podstatného zníženia ich tepelnoizolačných vlastností. V prípade kombinácie PVC fólie a tepelnoizolačných panelov na báze extrudovaného polystyrénu tieto dve vrstvy odseparovať geotextíliou. U iných typov strešných hydroizolačných materiálov (asfaltové pásy, TPO fólie) toto opatrenie nie je nutné.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev obrátenej strechy zhora nadol je nasledovné :
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia