Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
img"Zelená" strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

Z hľadiska ustáleného teplotného stavu je účinnou časťou vegetačnej strechy so zeleňou len nosná strešná konštrukcia a strešný plášť. Tepelný odpor teda zabezpečuje len účinná časť (bez ochrannej, drenážnej, filtračnej a vegetačnej vrstvy) v mieste minimálnej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Tepelnoizolačná vrstva sa musí vyhotoviť z nenasiakavého materiálu. Výhodné je použiť dvojvrstvovú skladbu s preplátovanými stykmi. Tepelnoizolačná vrstva musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku. Skladba strechy musí byť navrhnutá takým spôsobom, aby sa v nej netvorili kondenzáty ani za veľkého tepelného spádu. Musí byť zabezpečená voľnosť pohybov všetkých vrstiev strešnej konštrukcie, vzhľadom na možnosť ich deformácie v závislosti od teploty, vlhkosti a vlastnej vlhkosti.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev vegetačnej plochej strechy zhora nadol je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia