Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
imgJednoplášťová plochá strecha určená pre parkovanie áut

Stavebno fyzikálne požiadavky

Z hľadiska ustáleného teplotného stavu musí zaisťovať tepelný odpor účinná časť strechy, ktorú tvorí nosná strešná konštrukcia až povlaková krytina v mieste minimálnej hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Tepelnoizolačnú vrstvu musí tvoriť nenasiakavá hmota, ktorá má dostatočnú pevnosť v tlaku.

Všetky vrstvy plochej strechy určenej pre parkovanie áut sa môžu deformovať v závislosti od teploty, vlhkosti, náhodilého a úžitkového zaťaženia. V dôsledku toho je nevyhnutné dilatovať plochú strechu vo fragmente a v detailoch.

Povlaková krytina (FLAGON SV, FLAGON SP a FLAGON EP/PV) musí vykazovať vysokú elasticitu so schopnosťou regenerácie, hoci sa nenachádza pod priamym vplyvom atmosferických účinkov. Soľné roztoky spolu so zaťažením od dopravných prostriedkov, vrátane sily vznikajúcej zrýchľovaním či brzdením kladú na povlakovú krytinu zvláštne nároky.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev zhora nadol jednoplášťovej plochej strechy určenej na parkovanie áut je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia