Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač
imgDvojplášťová strecha

Stavebno fyzikálne požiadavky

V základnom rozdelení rozlišijeme dvojpláštové ploché strechy podľa materiálu, z ktorého je urobená nosná strešná konštrukcia horného plášťa. K najrozšírenejším konštrukciam dvojplášťových striech patria konštrukcie z materiálu na báze dreva a pórobetónových panelov. Spád horného plášťa k odvodňovacím prvkom by mal byť minimálne 3°.

V súčasnosti sa pomerne často vyskytuje taká konštrukcia dvojplášťových plochých striech, pri ktorej je horný plášť vyhotovený z panelov z ľahkého betónu (pórobetónu atď.). Na hornú plochu nosnej strešnej konštrukcie dolného plášťa sú do cementovej malty osadené pórobetónové podklady s premenlivou výškou na vytvorenie spádu horného plášťa. Medzi podklady je položená tepelná izolácia z minerálnych alebo sklenených vlákien. Na pórobetónové podklady sa kladú strešné pórobetónové panely, čím sa vytvára vzduchová vrstva medzi tepelnou izoláciou a horným plášťom. Na vytvorenie rovného podkladu povlakovej krytiny sa na horný povrch strešných pórobetónových panelov nanesie vyrovnávacia vrstva asfaltopieskového binderu.

Spád horného plášťa v priečnom smere je vytvorený rozličnou výškou pórobetónových podkladov. Ak má tepelná izolácia hrúbku 100 mm, musíme voliť výšku podkladu minimálne 300mm, aby v priečnom smere vznikla súvislá vzduchová vrstva kvôli vetraniu strechy.

Poradie vrstiev

Poradie vrstiev dvojplášťovej klasickej strechy zhora nadol je nasledovné:
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia