Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač

Modifikované asfaltové pásy NOVAGLASS - Konštrukčné detaily

Pre celkový úspech je dôležitý návrh detailov a podrobností hydroizolačnej vrstvy. Na nasledovných stranách prinášame len niekoľko príkladov z mnohých, ktoré sú k dispozícií.

Atika
Styk so stenou
Strešný vtok
Odkvap a strešný vetrák
Dilatácia a strešný svetlík

Atika


DETAIL ATIKY DETAIL ATIKY

1 Nosná vrstva 6 Kotviaci prvok
2 Tepelnoizolačná vrstva 11 Separačná vrstva
3 Parozábrana 12 Štrkový násyp
4 Hydroizolačná vrstva s bridlicovým povrchom 13 Oplechovanie atiky


Styk so stenou


DETAIL STYKU SO STENOU DETAIL STYKU SO STENOU

1 Nosná vrstva 6 Kotviaci prvok
2 Tepelnoizolačná vrstva 7 Tmel
3 Parozábrana 8 Krycia lišta
4 Hydroizolačná vrstva s bridlicovým povrchom 11 Separačná vrstva
5 Hydroizolačná vrstva podkladná 12 Triedený štrk


Strešný vtok


DETAIL STREŠNÉHO VTOKU              DETAIL STREŠNÉHO VTOKU   

1 Nosná vrstva 6 Kotviaci prvok
2 Tepelnoizolačná vrstva 11 Ochranná vrstva
3 Parozábrana 14 Vtok s ochranným košíkom
4 Hydroizolačná vrstva s bridlicovým povrchom 15 Dlažba - nášľapná vrstva
5 Hydroizolačná vrstva podkladná 16 Cementový poter


Odkvap a strešný vetrák


                   DETAIL ODKVAPU                             DETAIL STREŠNÉHO VETRÁKA        

1 Nosná vrstva 5 Hydroizolačná vrstva podkladná
2 Tepelnoizolačná vrstva 6 Kotviaci prvok
3 Parozábrana 9 Žľab
4 Hydroizolačná vrstva s bridlicovým povrchom 10 Vetrací komínok


Dilatácia a strešný svetlík

          DETAIL DILATÁCIE STRECHY                             DETAIL STREŠNÉHO SVETLÍKA        

1 Nosná vrstva 6 Kotviaci prvok
2 Tepelnoizolačná vrstva 7 Krycia lišta
3 Parozábrana 8 Tmel
4 Hydroizolačná vrstva s bridlicovým povrchom 17 Stlačený prvok v dilatácii
5 Hydroizolačná vrstva podkladná    
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia