Dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov.
 | mapa stránky | tlač

PVC a TPO fólie FLAGON - Konštrukčné detaily

Pre celkový úspech je dôležitý návrh detailov a podrobností hydroizolačnej vrstvy. Na tejto stránke prinášame len niekoľko príkladov z mnohých, ktoré sú k dispozícií.

STREŠNÝ VTOK - NEPOCHÔDZNA STRECHA DILATÁCIA - NEPOCHÔDZNA STRECHA

1 Nosná vrstva 7 Ochranný kôš
2 Kompenzačná vrstva 8 Strešný vtok FLAGON
3 Parozábrana 9 Filtračná vrstva
4 Tepelnoizolačná vrstva 10 Záťažová vrstva
5 Hydroizolačná vrstva FLAGON EP/PV 11 Kotviaci prvok
6 Manuálny zvar 12 Stlačiteľný prvok v dilatácií

UKONČENIE NA ATIKE
MECHANICKY KOTVENÁ STRECHA
UKONČENIE V STYKU SO STENOU
MECHANICKY KOTVENÁ STRECHA

1 Nosná vrstva 8 Kotviaci prvok
2 Kompenzačná vrstva 9 Kotviaci prvok
3 Parozábrana 10 Zvarová húsenica TPO
4 Tepelnoizolačná vrstva 11 Kotviaci prvok
5 Hydroizolačná vrstva FLAGON EP/PV 12 Ochranná lišta
6 Manuálny zvar 13 Tmel
7 Ukončujúci profil - pofóliovaný plech TPO    

UKONČENIE NA ATIKE
ZAŤAŽENÁ STRECHA
UKONČENIE V STYKU SO STENOU
ZAŤAŽENÁ STRECHA

1 Nosná vrstva 11 Ukončujúci profil - pofóliovaný plech TPO
2 Kompenzačná vrstva 12 Vetrová prekážka
3 Parozábrana 13 Kotviaci prvok
4 Tepelnoizolačná vrstva 14 Kotviaci prvok
5 Hydroizolačná vrstva FLAGON EP/PV 15 Separačná vrstva
6 Manuálny zvar 16 Vrstva proti nasávaniu vlhkosti
7 Kotviaci prvok 17 Ochranná vrstva
8 Zvarová húsenica TPO 18 Stlačiteľný prvok
9 Filtračná vrstva 19 Povrchová úprava
10 Záťažová vrstva    

UKONČENIE V STYKU SO STENOU
ZELENÁ STRECHA
UKONČENIE V STYKU SO SVETLÍKOM
MECHANICKY KOTVENÁ STRECHA

1 Nosná vrstva 10 Zvarová húsenica TPO
2 Kompenzačná vrstva 11 Prvok vertikálnej ochrany
3 Parozábrana 12 Vrstva proti nasávaniu vlhkosti
4 Tepelnoizolačná vrstva 13 Filtračná vrstva
5 Hydroizolačná vrstva FLAGON EP/PV 14 Drenážna vrstva
6 Hydroizolačná vrstva FLAGON EP/PR 15 Vegetačná vrstva
7 Separačná vrstva 16 Kotviaci prvok
8 Manuálny zvar 17 Ochranná vrstva
9 Kotviaci prvok 18 Svetlík
Dodávame produkty firiem: 
NOVAGLASS spol. s r.o., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovakia